In opdracht van het Netwerk Acute Zorg Noordwest zijn eveneens de scholingsmodules BT- OT Opleiding Sleutelfunctionarissen ZiROP (BOTSZ) ontwikkeld. Voortkomend uit de BOSZ kwam naar voren dat er binnen de regio behoefte was om de rollen binnen en functie van het operationeel (crisis) team en (crisis)beleidsteam specifiek op te leiden en te trainen. Uitgangspunt voor de scholingsmodules zijn de landelijk vastgestelde kwalificatieprofielen. De scholingsmodules dienen bij voorkeur chronologisch gevolgd te worden en bestaat uit de volgende modules:

Het docententeam is zoveel mogelijk samengesteld door functionarissen uit de regio van Netwerk Acute Zorg Noordwest en TraumaNet AMC waardoor ook voor de BOTSZ geldt: ‘voor en door’ de regio. De BOTSZ-modules zijn beschikbaar voor de ziekenhuizen binnen de regio’s van het Netwerk Acute Zorg Noordwest en TraumaNet AMC.

Module 1: Effectief vergaderen voorzitter OT
In deze training zal de focus liggen op vergadering op tactisch niveau onder crisisomstandigheden. Daarin zal effectief overleg onder tijdsdruk, prioriteren, gebruik maken van het BOB model, samenwerking en leidinggeven aan de orde komen.

Module 2: Effectief vergaderen voorzitter BT
In deze training zal de focus liggen op vergadering op strategisch niveau onder crisisomstandigheden. Daarin zal de effectief overleg onder tijdsdruk, prioriteren, gebruik maken van het BOB model, samenwerking en leidinggeven aan de orde komen.

Module 3: Loggen, plotten en verslagleggen
De ondersteuners hebben een belangrijke taak en rol binnen het BT en OT. In deze training zal worden ingegaan op de positie en taak van het OT en BT en de organisatie ten tijde van een ramp.

Module 4: Vergaderen onder crisisomstandigheden OT
De leden van het OT hebben een adviseren taak met, een specifiek aandachtsgebied binnen het team, naar de voorzitter. In deze training zullen de onderwerpen effectief overleg onder tijdsdruk, prioriteren, gebruik maken van het BOB model, samenwerking aan de orde komen.

Module 5: Vergaderen onder crisisomstandigheden BT
De leden van het BT zijn de adviseurs voor de voorzitter en hebben daardoor een rol in besluitvorming op strategisch niveau. Het team zal de strategische besluiten moeten kunnen omzetten naar tactische opdrachten.

Module 6: Vergaderen onder crisisomstandigheden OT en BT
Aan de hand van en scenario gaat het OT en het BT samenwerken om een balans te krijgen tussen strategisch en tactisch niveau. Beide teams gaan gebruik maken van de vergaderstructuur en (eerder verworden) vaardigheden om op effectieve wijze de overleggen vorm te geven.

Module 7: Video coaching
Aan de hand van videobeelden zal de voorzitter van het OT of BT zich bewust worden van zijn of haar rol en functie tijdens de vergaderingen. Tijdens module 1 en 2 is de mogelijkheid deze module toe te voegen. Immers het gedrag van de voorzitter is bepalend voor het effect en de wijze van het bepalen van het doelstelling binnen het team.

 


Netwerk Acute Zorg Noordwest
De Boelelaan 1118
1081 HZ Amsterdam

Polikliniekgebouw, etage 5, kamer X 196
020 - 444 2775
w.notenboom@vumc.nl


SpoedZorgNet AMC
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

Polikliniek-gebouw, A3
020 566 3285
spoedzorgnet@amc.uva.nl